0

Mój koszyk

Opis

KOCH CHEMIE

Acid Shampoo SIO2

Skoncentrowany szampon do myjni samochodowych i myjni tunelowych z konwencjonalnym uzdatnianiem wody. Połączenie łagodnych kwasów i pieniących się środków powierzchniowo-czynnych gwarantuje delikatne, ale dokładne czyszczenie pojazdów, wiązanie z składnikami utwardzającymi wodę, zapobiega osadzaniu się kamienia i neutralizuje zarówno powierzchnię pojazdu, jak i alkaliczną uzdatnioną wodę z etapu oczyszczania wstępnego. Zwiększa samooczyszczanie, a tym samym żywotność szczotek. Wybrane środki powierzchniowo-czynne, zapewniają optymalne przygotowanie do suszenia. Sprzyja szybkiej sedymentacji brudu. Ograniczona przydatność do biologicznych systemów oczyszczania uzdatnionej wody z uwagi na zawartość fosforanów.

Zalecenia dla stosowania:

Stosować za pomocą pompy dozującej w stanie nierozcieńczonym lub w roztworze max. 1:10. Zalecane zużycie na samochód: Piana: 15-30 ml. Szampon: 8-15 ml.

X