0

Mój koszyk

Opis

Koch Chemie Kfl Kocfloc

Flokulant A

Silnie skoncentrowany flokulant i odczynnik strącający na bazie chlorowodorku glinu, przeznaczony do stosowania w stacjach uzdatniania wody użytkowej i oczyszczalniach ścieków. Najdrobniejsze cząstki brudu łączą się w duże płatki i są usuwane ze ścieków przez wytrącanie (sedymentację w osadniku) lub filtrację. Nie nadaje się do wykorzystania w biologicznych stacjach uzdatniania wody użytkowej.

Dziedziny zastosowania: Oczyszczalnie ścieków i konwencjonalne stacje uzdatniania wody użytkowej.

Zalecane zastosowanie: Dodać podczas pracy do pierwszego osadnika/ komory osadnikowej przez pompę dozującą lub ręcznie, w postaci czystej. Dodatek: codziennie 30-60 ml na m3 wody użytkowej lub w myjniach samochodowych 7-10 ml na samochód osobowy. Optymalne działanie w przedziale pH (wody użytkowej) 7 do 8.

X